Úřední deska

Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun, pracoviště Vrchlického 63, Beroun, 266 01

IČO 00498653  |  Č. Ú.: 2620860/0300  |  Dat. sch.: dij4j3 

ředitelka: Mgr. Jitka Haklová, tel.: +420 311 623 017mspodhomolkou@seznam.cz

zástupkyně ředitelky: Dagmar Pařízková, tel.: +420 725 584 898, tel.: +420 311 621 889, e-mail: msb-vrchlickeho@seznam.cz

 

 • GDPR - nakládání s osobními údaji

  Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání

  Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku prostřednictvím spolupráce všech relevantních aktérů, strategického plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit

 • Prohlášení o přístupnosti

  Prohlášení o přístupnosti

  Škola se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky

Quick.CMS logo Mellody Design - logo